Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig en kan verlengd worden door het volgen van nascholing.

Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn vakbekwaamheid.

 

Hoe krijgt u een code 95 op uw rijbewijs?

De code krijgt u door het behalen van de basiskwalificatie. Wanneer u uw D rijbewijs voor 10-09-2008 of uw C rijbewijs voor 10-09-2009 heeft gehaald, kunt u de code 95 behalen door middel van het volgen van 35 uur nascholing. In dat geval hoeft u géén basiskwalificatie te halen. Als u voldoet aan alle voorwaarden kunt u bij de gemeente de code 95 op uw rijbewijs laten zetten. 

Code 95 voor chauffeurs met C rijbewijs behaald voor 10-09-2009

Om beroepschauffeur te blijven, moest u uiterlijk 10 september 2016 een geldige code 95 op uw rijbewijs hebben staan. Om uw code 95 te krijgen moet u 35 uur nascholing volgen.

Voor het bijschrijven van de code 95 op een geldig rijbewijs heeft u geen Gezondheidsverklaring nodig. Uw rijbewijs behoudt dan de oorspronkelijk einddatum. In dit geval vraagt u een vervangend rijbewijs aan. Wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan heeft u wél een Gezondheidsverklaring nodig.

 

De Europese Richtlijn ‘Vakbekwaamheid’ geeft aan wat iemand moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. Deze Richtlijn, bekend als Code 95, geldt voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken.

Code 95 bestaat uit twee onderdelen: een Basiskwalificatie (code 95) en een verplichte nascholing. De opleiding kan worden gevolgd als nascholing.

NIBHV-opleiders kunnen gebruik maken van het NIBHV-lesplan ‘Code 95 U21-EHBO’. Dit lesplan is goedgekeurd door het CCV (Contactcommissie Vakbekwaamheid).

Een opleidingsinstituut zal zelf het certificeringstraject van het CCV moeten aangaan. Het lesplan van het NIBHV kan hiervoor meegezonden worden; dat zal door het CCV direct worden geaccepteerd. Aanmelden voor het Code 95 examens kan via het NIBHV.

De cursus ‘Code 95’ is bedoeld voor chauffeurs die tijdens hun werk te maken krijgen met EHBO-  of brandsituaties. Hulpverlening bij verkeersincidenten (letselongevallen of brand) staat centraal. De cursus bestaat uit twee onderdelen: een Code 95-kwalificatie en een verplichte nascholing. De opleiding kan worden gevolgd als nascholing.

 

De cursisten worden geleerd:

Te zorgen voor de eigen veiligheid en de veiligheid van de omstanders (RVB doelstellingen).

Om Spoedeisende en Niet-Spoedeisende Eerste Hulp te verlenen.

Een beginnende brand te blussen in of rondom een voertuig.

Hoe te handelen bij een incident (een beginnende brand in of rondom het voertuig) op de weg.

Ga naar boven