Het belang van een BHV cursus

Elk bedrijf moet goed zijn voorbereid op bedrijfsincidenten, zoals arbeidsongelukken of brand. Een bedrijfshulpverlener, of BHV'er, weet in zo'n situatie hulp te verlenen, de gevolgen te beperken en de situatie te coördineren.

Veilig werken en bedrijfshulpverlening

Veilig werken is essentieel binnen een bedrijf. Niet alleen voor een gestroomlijnd werkproces maar ook vanwege de aansprakelijkheid en omdat dit wettelijk verplicht is. Een belangrijk onderdeel van veilig werken is een goede bedrijfshulpverlening. Elk bedrijf met personeel in dienst moet daarom maatregelen nemen voor BHV. Dit is bij wet verplicht. Ook als je maar één werknemer hebt als ondernemer. Met BHV anticipeer je op eventuele bedrijfsincidenten. Dat begint met het in kaart brengen van de risico's binnen een onderneming. Dit verschilt per bedrijf. Een chemiebedrijf zal andere maatregelen nemen dan een kantoor. Ook de grootte van een bedrijf speelt een rol. Hoeveel BHV'ers een onderneming moet hebben staat niet in de wet, maar voor één bedrijfshulpverlener moet er zeker altijd ook één vervanger zijn. Voor een goed gecoördineerde bedrijfshulpverlening is een BHV-plan nodig. In dit plan staat beschreven welke stappen worden genomen in geval van nood. In het plan staat bijvoorbeeld vermeld hoeveel BHV'ers er zijn in het bedrijf en zijn plattegronden met de nooduitgangen bijgevoegd. Er kan ook beschreven staan waar BHV-koffers en AED te vinden zijn in het gebouw. Bij een controle kan de inspectie om dit plan vragen. 

De taken van de bedrijfshulpverlener en de BHV cursus 

Een bedrijfshulpverlener heeft een aantal taken. Deze taken mogen verdeeld worden over meerdere BHV'ers.

  • Eerste hulp verlenen bij ongevallen tot dat hulpdiensten aanwezig zijn.
  • Het toepassen van reanimatie of bedienen AED.
  • Zoveel als mogelijk de gevolgen bij een ongeval beperken 
  • Het bestrijden en beperken van brand.
  • Het alarmeren en evacueren van alle mensen die aanwezig zijn in een bedrijfspand.
  • Het coördineren van noodsituaties en contact houden met hulpdiensten.

Een bedrijf heeft dus BHV'ers nodig. Om werknemers te stimuleren een cursus bedrijfshulpverlening te volgen, kan het verstandig zijn de werknemer hiervoor te belonen. Wanneer een werknemer bedrijfshulpverlener wil worden, kies dan voor een goede cursus. Tijdens deze cursus leert men over brandbestrijding, om eerste hulp te verlenen, te reanimeren, maar ook hoe een AED wordt bediend. Deze Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar apparaat waarmee het hartritme kan worden hersteld via een elektrische schok  Waarmee men zonodig een shock kan toedienen, als de AED dat adviseert. Het is dus van groot belang dat er werknemers zijn die de AED kunnen bedienen want dit kan levens redden. Verder is het zeer belangrijk dat BHV'ers tijdig herhalingscursussen doen en dat er regelmatig oefeningen plaats vinden om het BHV-plan te testen en eventueel aan te passen.

Meer weten over BHV cursus

Wil u meer weten over BHV-cursussen? Kijk voor alle informatie op http://roordingbhv.nl/ en doe direct een cursus aanvraag!

 

Ga naar boven