Alles over de BHV opleiding

Elke onderneming of organisatie is wettelijk verplicht de bedrijfshulpverlening op orde te hebben. Bij bedrijfsongevallen, brand of andere noodsituaties, weet een BHV'er te alarmeren, de situatie te coördineren, mensen te evacueren en eerste hulp te verlenen.

Het belang van bedrijfshulpverlening

Elk bedrijf hoort veilig te werken. Niet alleen is dit belangrijk voor de efficiëntie van de onderneming maar het is ook wettelijk verplicht. Wanneer er niet veilig wordt gewerkt en er een ongeluk gebeurt, dan riskeert de onderneming aansprakelijkheidsclaims en boetes. Veilig werken hangt samen met een gestroomlijnde bedrijfshulpverlening. Elk bedrijf moet daarom BHV-maatregelen nemen. Of er nu één werknemer in dienst is of honderden. Een goede bedrijfshulpverlening begint met het in kaart brengen van welke risico's er zijn binnen de onderneming. Dat verschilt per sector. Een kantoor dient rekening te houden met andere veiligheidsrisico's dan een groot chemie- of energieconcern. Ook de omvang van een onderneming maakt verschil. Elke bedrijf heeft minimaal één BHV'er nodig en in elk geval een vervanger voor deze persoon. Wie de BHV'er(s) is/zijn binnen een bedrijf, staat beschreven in het BHV-plan. Zo'n bedrijfshulpverleningsplan moet elke onderneming verplicht opstellen en de inspectie kan hier naar vragen bij een controle. In het plan staan niet alleen de plattegronden met nooduitgangen, maar staat ook helemaal beschreven hoe in geval van nood moet worden gehandeld door de bedrijfshulpverleners. Ook beschrijft het plan waar alle eerste hulpmiddelen te vinden zijn in het gebouw.

De BHV opleiding en taken van de bedrijfshulpverlener 

Een bedrijf heeft dus volgens de wet een BHV'er nodig. Maar een werknemer mag niet verplicht worden een BHV opleiding te volgen. Daarom kan een werkgever overwegen om werknemers te belonen wanneer ze vrijwillig een BHV cursus willen doen. Dit geeft wellicht een extra stimulans. Tijdens een BHV-opleiding worden een aantal thema's behandeld:

  • Brandbestrijding.
  • EHBO.
  • Reanimatie.
  • Gebruik AED: de draagbare Automatische Externe Defibrillator wordt gebruikt bij een reanimatie om een eventueel fibrillerend hart de defibrilleren. 

Verder moeten werknemers met een BHV-diploma regelmatig een herhalingscursus doen. Ook is het verstandig om periodiek het BHV-plan te testen, zodat deze eventueel aangepast kan worden op punten waar de coördinatie niet soepel loopt. Tijdens een BHV-oefening of echte noodsituatie heeft een BHV'er een aantal taken. Deze taken kunnen ook verdeeld zijn over meerdere bedrijfshulpverleners. Het begint met het in kaart brengen van de ontstane noodsituatie. Is er brand ontstaan? Dan kan een BHV'er brandbestrijding toepassen om het vuur te doven of te voorkomen dat de brand zich verspreidt. Verder helpt de BHV'er met het alarmeren en evacueren van alle mensen in een bedrijfspand. Zijn er gewonden, dan past de bedrijfshulpverlener eerste hulp toe. Ook weet een BHV'er hoe te reanimeren of een AED te gebruiken. Tot slot houdt de BHV'er ook contact met de hulpdiensten en draagt hij de hulpverlening over wanneer deze zijn gearriveerd.

Meer weten over een BHV opleiding?

Bent u van plan om een BHV oursus te volgen of aan te bieden aan werknemers en wil u meer informatie hierover? Kijk nu direct op http://roordingbhv.nl/ en vraag een cursus aan!

 

Ga naar boven