Een bedrijfshulpverlening cursus is onmisbaar voor elk bedrijf!

Een organisatie of bedrijf is volgens de wet verplicht een goede bedrijfshulpverlening te hebben. Wanneer er een brand, bedrijfsongeval of noodsituatie is, moet een bedrijfshulpverlener in staat zijn om eerste hulp te verlenen. De BHV'er kan ook reanimeren en coördineert de noodsituatie. 

Waarom een bedrijfshulpverlening cursus belangrijk is

Veiligheid is essentieel in elk bedrijf of organisatie. Wanneer de veiligheid niet in orde is, riskeert men claims van aansprakelijkheid en hoge boetes wanneer er een ongeluk gebeurt. Om veilig te werken moeten bepaalde protocollen worden gevolgd. Een daarvan is een goedlopende bedrijfshulpverlening. Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te nemen voor BHV. Ook wanneer een ondernemer maar één werknemer in dienst heeft. Om een goede bedrijfshulpverlening op te zetten, moeten de risico's van de onderneming in kaart worden gebracht. Een groot energieconcern zal andere veiligheidsrisico's hebben dan een winkel of kantoor. Toch hebben allemaal een hulpverleningsplan nodig. Elke onderneming moet minimaal één BHV'er aanstellen en een vervanger voor deze bedrijfshulpverlener. In het bedrijfshulpverleningsplan dat elk bedrijf of organisatie verplicht moet hebben, staat wie de BHV'ers zijn. Verder wordt in het BHV-plan beschreven waar de nooduitgangen zijn, hoe BHV'ers dienen te handelen in noodsituaties en waar BHV middelen zijn te vinden. Dit BHV-plan kan bij een controle van de inspectie worden opgevraagd.

De bedrijfshulpverlening opleiding en taken van de BHV'er 

Omdat elk bedrijf of organisatie een of meerdere bedrijfshulpverleners nodig heeft, moet een bedrijfshulpverlening opleiding worden gevolgd. Een werkgever kan een werknemer niet verplichten een cursus te volgen maar een beloning kan werknemers wel stimuleren om een bedrijfshulpverleningscursus te volgen. Tijdens een BHV-opleiding worden een aantal onderwerpen behandeld met zowel theorie als praktijk. Een cursist leert onder meer over:

  • Een kleine brand te bestrijden Brandbestrijding d.m.v. kleine blusmiddelen
  • Ontruiming van het pand in geval van calmiteit.
  • EH verlenen.
  • Reanimatie 
  • Gebruik AED: deze Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar apparaat dat wordt gebruikt via elektrische schok het hartritme te herstellen.Die ingezet kan worden bij een reanimatie om een fibrillerend hart te defibrilleren

Wanneer de cursist de bedrijfshulpverlenings cursus met succes heeft afgelegd, is hij BHV'er. Dan is het zaak om herhalingscursussen te blijven doen. Regels kunnen namelijk snel veranderen. Ook is het goed om regelmatig een BHV oefening te doen. Zo weet een bedrijf of het BHV-plan  Oranisatie goed werkt. Tijdens een oefening of een daadwerkelijke noodsituatie is de BHV'er verantwoordelijk voor de coördinatie. Een bedrijf is ook verplicht jaarlijk te oefenen. Er kunnen ook meerdere BHV'ers zijn binnen een bedrijf. In een noodsituatie brengt de BHV'er in kaart wat er aan de hand is en anticipeert daarop. Bij een brand kan de bedrijfshulpverlener de brand blussen of voorkomen dat deze zich verder verspreidt. Een BHV'er moet ook helpen bij het evacueren van mensen. Verder moet hulp worden verleend aan gewonden Slachtoffers. Ook kan een BHV'er reanimeren of en de AED bedienen. Ook houdt de BHV'er nauw contact met hulpdiensten en heeft hij als taak om de hulpverlening over te dragen wanneer ambulance, politie en/of brandweer zijn gearriveerd.

Meer informatie over BHV opleidingen?

Bent u op zoek naar meer informatie over een bedrijfshulpverlening cursus? Of wil u de BHV opleiding volgen? Op http://roordingbhv.nl/ staat alles wat u moet weten en vraagt u direct een cursus aan!

 

Ga naar boven